ECUACION DE SEGUNDO GRADO POR ASPA SIMPLE

Ecuacion de segundo grado por aspa simple: https://youtu.be/bcl-6Lpm56Q

Ecuación de segundo grado con calculadora: https://youtu.be/zk0kYKgQ_eA